Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
������������������

Υπηρεσίες

ΙΔΡΥΜΑ  «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ  ΒΟΛΟΥ»


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο  1ο


1.- Το Ορφανοτροφείο Βόλου συστήθηκε ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το Β.Δ. με αριθμό 16/1973 (ΦΕΚ 5/Α /15-1-1973),από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου», βάσει του Ν.Δ.1111/1972.

2.- Το Ορφανοτροφείο Βόλου λειτουργεί βάσει του Οργανισμού (Β.Δ.16/1973) και του Εσωτερικού Κανονισμού, που έχει καταρτιστεί με την με αριθμό 4/13.06.1973 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ιδρύματος και έχει εγκριθεί με την με αριθμό Κ.Υ. 70266/22.07.1973 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας.

3.- Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Ορφανοτροφείου Βόλου αντικαθιστά πλήρως τον προηγούμενο, καταρτίσθηκε με την με αριθμό 8/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου» στις 28/01/2010 και εγκρίθηκε με την με αριθμό 11/2/2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Οργανισμού του Ορφανοτροφείου Βόλου και του άρθρου 23 του έως τώρα ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Ορφανοτροφείου Βόλου.

- Κατεβάστε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό σε μορφή .jpg

 
 
 
site created and hosted by