Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα Βόλου

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Βόλου


Σκοπός και αποστολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Βόλου είναι η παροχή κάθε βοηθείας προς το Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο Βόλου», για την επίτευξη του κοινωνικού έργου που επιτελεί, το οποίο, ως σκοπό έχει την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών (αρρένων-θηλέων), που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε συμβούλους.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση είναι μετακλητά και υπεύθυνα προσωπικώς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το αξίωμα του μέλους είναι τιμητικό και άμισθο.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει το 2023, έχει ως εξής:

Πρόεδρος Παναγιώτη Λούτσου

Αντιπροέδρος Σοφίας Μαχαίρα.

Γενική Γραμματέας Μαρία Λιάππη

Ταμίας Ευσταθία Σκούρα

Μέλη: Κωνσταντίνος Θεοδώρου,  Αντωνία Γιαννουσά-Νταοπούλου, Αναστασία Κλειτσογιάννη, Γεώργιος Σκλιάς και Ευσταθία Γκαβαλέκα

 
 
 
site created and hosted by