Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Φιλόπτωχος Αδελφότητα Βόλου

Φιλόπτωχος Αδελφότητα Βόλου

Σκοπός και αποστολή της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Βόλου είναι η παροχή κάθε βοηθείας προς το Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο Βόλου», για την επίτευξη του κοινωνικού έργου που επιτελεί, το οποίο, ως σκοπό έχει την περίθαλψη, μόρφωση και επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών (αρρένων-θηλέων), που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.


Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε συμβούλους.
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση είναι μετακλητά και υπεύθυνα προσωπικώς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το αξίωμα του μέλους είναι τιμητικό και άμισθο.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει το 2017, έχει ως εξής:

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΒΟΛΟΥ (Φ.Α.Β)

  • Κλεοπάτρα Γεωργακλή, Πρόεδρος
  • Απόστολος  Τσιλιώνης , Αντιπρόεδρος
  • Χρυσούλα Χαλούλη, Γενική Γραμματέας
  • Δημήτριος  Μάνος, Ταμίας
  • Κωνσταντίνος Θεοδώρου, Μέλος
  • Αντωνία Γιαννουσά- Νταοπούλου, Μέλος
  • Σόνια- Φωτεινή Χαρανά, Μέλος
  • Βασίλειος  Παπαχρήστος, Μέλος
  • Γεώργιος  Σκαμπάς, Μέλος
 
 
 
site created and hosted by