Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΙΔΡΥΜΑ  «ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ  ΒΟΛΟΥ»


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο  1ο


1.- Το Ορφανοτροφείο Βόλου συστήθηκε ως Φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με το Β.Δ. με αριθμό 16/1973 (ΦΕΚ 5/Α /15-1-1973),από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελφότης Βόλου», βάσει του Ν.Δ.1111/1972.

2.- Το Ορφανοτροφείο Βόλου λειτουργεί βάσει του Οργανισμού (Β.Δ.16/1973) και του Εσωτερικού Κανονισμού, που έχει καταρτιστεί με την με αριθμό 4/13.06.1973 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του ιδρύματος και έχει εγκριθεί με την με αριθμό Κ.Υ. 70266/22.07.1973 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας.

3.- Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Ορφανοτροφείου Βόλου αντικαθιστά πλήρως τον προηγούμενο, καταρτίσθηκε με την με αριθμό 8/5/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου» στις 28/01/2010 και εγκρίθηκε με την με αριθμό 11/2/2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Οργανισμού του Ορφανοτροφείου Βόλου και του άρθρου 23 του έως τώρα ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Ορφανοτροφείου Βόλου.

- Κατεβάστε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό σε μορφή .jpg

 
 
 
site created and hosted by