Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Τα Νέα μας
[ Αναρτήθηκε την 04/11/2021 ]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΙΣΘΩΣΗ) ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Το ίδρυμα κατόπιν απόφασης του Δ.Σ, δέχεται προτάσεις αξιοποίησης (μίσθωση), για τo πιο κάτω ακίνητο  ιδιοκτησίας του:

ΜΙΣΘΩΣΗ

 1. Γωνιακού τριώροφου κτιρίου, επί των οδών Κοραή 95 αρ. και Γαλλίας. Το συγκεκριμένο κτίριο  βρίσκεται απέναντι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην Ελληνογαλλικό). Το κτίριο περιλαμβάνει: υπόγειο  228 τ.μ., ισόγειο 218,65 τ.μ., Α’ όροφο 218,65 τ.μ. και δώμα 38,48 τ.μ., κεντρικό κλιμακοστάσιο και ασανσέρ.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο για την  αξιοποίηση του κτιρίου επί της Γαλλίας νομικό η φυσικό πρόσωπο να υποβάλει έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναφέρεται η πρότασή του για την αξιοποίηση, στα γραφεία του ιδρύματος στον Βόλο επί των οδών Ορφανοτροφείου και Χείρωνος, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 (τηλ.24210-23264).

Το Ορφανοτροφείο Βόλου διατηρεί το δικαίωμα για την ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει  ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς καμία υποχρέωσή του έναντι των συμμετεχόντων.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γεν. Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ        ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ-ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 
site created and hosted by