Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Ρόλος

Ρόλος


Φιλοξενία παιδιών (αγόρια- κορίτσια) ηλικίας 5-12 ετών διαφόρων κατηγοριών, όπως αρφανά και από τους δύο γονείς ή μόνο από τον πατέρα ή μόνο από την μητέρα, εγκαταλειμμένα, άπορα, από χωρισμένους γονείς κλπ.

Στο Ορφανοτροφείο φιλοξενούνται άπορα παιδιά που είναι ορφανά είτε και από τους δύο γονείς τους είτε μόνο από τον ένα, καθώς και εγκαταλειμμένα άπορα παιδιά.

Η ηλικία των φιλοξενούμενων παιδιών είναι από πέντε (5) έως και δεκαοκτώ (18) ετών.

Το Ορφανοτροφείο Βόλου παρέχει, εντελώς δωρεάν, υπηρεσίες προς τα παιδιά που φιλοξενεί και έχει τη νόμιμη επιμέλειά τους. Ειδικότερα, τους παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
  1. Στέγαση, τροφή, ένδυση και υπόδηση.
  2. Ψυχοκοινωνική στήριξη.
  3. Υποστήριξη στην αντιμετώπιση αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ατομικής υγιεινής.
  4. Υποστήριξη στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών.
  5. Υποστήριξη στην αντιμετώπιση αναγκών ψυχαγωγίας και αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.
 
 
 
site created and hosted by