Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Προκήρυξη για κάλυψη θέσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ


Από το Ορφανοτροφείο Βόλου ζητείται Μάγειρας .
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε Ίδρυμα του Δημοσίου ή ιδιωτικού Τομέα, φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 5-18 ετών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Βόλου)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πτυχίο μάγειρα, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εμπειρίας από ασφαλιστικό φορέα ή εργοδότη
  • Ποινικό Μητρώο
  • Πιστοποιητικό Υγείας


Οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους καθημερινά και ώρες 10:00-13:00 στη γραμματεία του Ιδρύματος , Χείρωνος με Ορφανοτροφείου, μέχρι την Πέμπτη 9/3/2023.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ             ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ-ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ

 
 
 
site created and hosted by