Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο Βόλου» καλεί όλες τις τοπικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν στο έργο του, οργανώνοντας από κοινού δράσεις. Σε τόσο δύσκολους καιρούς όσο οι σημερινοί, θα ήταν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας να συμβάλλουμε όλοι στην στήριξη των Ιδρυμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι φυσικό και επόμενο να έχουν μειωθεί οι χρηματικές προσφορές προς το Ίδρυμα καθώς δεν περισσεύουν χρήματα σε κανέναν. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως παρά του δύσκολους αυτούς καιρούς, τα τοπικά Ιδρύματα πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν σε άτομα που έχουν την ανάγκη όλων μας. Ιδιαιτέρως στα παιδιά.

Οι τοπικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν σχεδόν ανέξοδα να προσφέρουν οργανώνοντας δράσεις «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο του 2001 «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο του εργατικού τους δυναμικού και των οικογενειών τους, όσο και των τοπικών κοινοτήτων». Τα τρία βασικά σημεία των δράσεων «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας, η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και η στρατηγική επιλογή της επιχείρησης.

Ένα από τα παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι αυτή του «Ανακυκλώνω και Προσφέρω». Το Ορφανοτροφείο Βόλου σε συνεργασία με την Τοπική Επιχείρηση Περισυλλογής re-V.O. συμπράττει για την ανάπτυξη πράσινης συνείδησης και την καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης. Η Εταιρία αναλαμβάνει να περισυλλέγει από τα συνεργαζόμενα μαγαζιά εστίασης, αλλά και από τους ιδιώτες που θέλουν να συμβάλλουν στο σκοπό της δράσης, τα χρησιμοποιημένα λάδια. Για κάθε 50 λίτρα λαδιού προσφέρεται στο Ίδρυμα το ποσό των 10€ από την εταιρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανακύκλωση των βλαβερών αυτών ουσιών, αλλά και η ενίσχυση του Ιδρύματος από την ίδια την κοινωνία του Βόλου. Επίσης, με τέτοιες δράσεις δίνεται το ερέθισμα στα φιλοξενούμενα παιδιά να αποκτήσουν μια σωστή περιβαλλοντική συνείδηση.

Τέλος, με την οργάνωση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι εταιρίες μαζί με το Ίδρυμα γίνονται πιο γνωστές προς το κοινό και δείχνουν πως ο μόνος σκοπός τους δεν είναι η κερδοφορία αλλά και η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Το Ορφανοτροφείο Βόλου πάνω από εκατό χρόνια προσφέρει παρά τις όποιες δυσκολίες στην κοινωνία του Βόλου. Πρέπει όλοι, λίγο ή πολύ, να το βοηθήσουμε να επιβιώσει και να συνεχίσει την δράση του καθώς είναι το μοναδικό Ίδρυμα παιδικής προστασίας της περιοχής μας και οι πόροι του διαρκώς μειώνονται. Η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές του Ιδρύματος, συνεχίζουν να δουλεύουν αδιαλείπτως α) για να συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός και ο οικονομικός εξορθολογισμός του σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, β) για να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η  εκπαίδευση των φιλοξενούμενων, γ) για να δημιουργηθεί μια ασπίδα προστασίας για άπορα παιδιά και παιδιά που έχουν ανάγκη φιλοξενίας, όπου το θέμα της σίτισης και της στέγασής τους δεν θα υπάρχει και δ) για την καλλιέργεια της ιδέας της αναδοχής στους κατοίκους της Μαγνησίας.

Όλα αυτά τα χρόνια το Ορφανοτροφείο Βόλου στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου από δωρεές, χορηγίες και από τα έσοδα των κληροδοτημάτων. Η Πολιτεία έχει πάψει από καιρό να στέκεται αρωγός απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες – κι ας καλύπτουν με τη δράση τους ένα τεράστια προνοιακό κενό. Σήμερα μάλιστα που τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα έχουν λάβει δραματική τροπή και το βασικότερο από τα προβλήματα που απασχολούν όλα τα ιδρύματα της παροχής πρόνοιας είναι η επιβίωση τους, η εξεύρεση πόρων στήριξης καθίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Κάθε βοήθεια είναι αρκετή.

 
 
 
site created and hosted by