Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος

Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος

Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το Δ.Σ. αποτελείται από: α) τρία μέλη που ορίζει η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Βόλου και β) δύο έγκριτων προσώπων (και δύο αντικαταστάτες τους) που ορίζονται μετά από απόφαση του Δημάρχου. Το αξίωμα του μέλους είναι τιμητικό και άμισθο.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείο Βόλου», για την περίοδο 2020-2023, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19/10/2020, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος:                  Κωνσταντίνος Θεοδώρου

Αντιπρόεδρος:           Σταμούλης Πέτρου

Γεν. Γραμματέας:      Αντωνία Γιαννουσά- Νταοπούλου

Ταμίας:                        Αναστασία Κλειτσογιάννη

Μέλος:                         Παρασκευή Αναγνώστου- Στάθη

Οργανόγραμμα: (Το Ίδρυμα απασχολεί 9 εργαζομένους)


Τομέας παροχής υπηρεσιών Διοικητικού-Οικονομικού χαρακτήρα & Φροντίδας- Εξυπηρέτησης αναγκών διαβίωσης των φιλοξενουμένων παιδιών.
Διεύθυνση τομέα (1 Διοικητικός υπεύθυνος)
  • Διοικητική Οικονομική Διαχείριση (δεν υπάρχει κάποιος σε αυτήν την θέση)
Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό (1 Διοικητικός υπάλληλος)
  • Γραμματεία
Τμήμα Φροντίδας-Εξυπηρέτησης Αναγκών διαβίωσης των φιλοξενουμένων παιδιών.
  • Γενικά καθήκοντα (3 Επιμελήτριες Γενικών Καθηκόντων)
  • Εστίαση (1 υπάλληλος)
  • Αποθηκάριος (1 υπάλληλος)
  • Οδηγός-Φύλακας (δεν υπάρχει κάποιος σε αυτήν την θέση λόγω αδυναμίας κάλυψής της)
 
 
 
site created and hosted by