Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Απολογισμοί

Κοινωνικός Προϋπολογισμός Έτους 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                                                        
Σε χιλ. ΕΥΡΩ

ΕΣΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

ΤΡΟΦΕΙΑ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡ

ΤΡΙΤΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Σ ΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΩΝ

-4.9

55

189.9

0

50

0

130

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΥΛΙΚΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

330

0

15

5

0

15

25

5

25

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.- Ο Προϋπολογισμός συντάχτηκε με βάση τον Ισολογισμό και το λογαριασμό εκμετάλλευσης της χρήσης 2010.

2.- Τα λοιπά έσοδα αφορούν προϊόν πώλησης ακινήτων, ιδιοκτησίας του Ορφανοτροφείου .  Η διαδικασία πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη.


ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ


 
 
 
site created and hosted by