Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Ορφανοτροφείο Βόλου Κοπή Πίτας 2014
 
 
Ακολουθείστε μας
 
 
 
Τα Νέα μας
[ Αναρτήθηκε την 11/03/2013 ]
Ανακυκλώνω και προσφέρω

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, Ορφανοτροφείο Βόλου εγκαινιάζει την δημόσια καμπάνια «Ανακυκλώνω και Προσφέρω». Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μία πληγή λιγότερη για το περιβάλλον μας. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει με την συνεργασία εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Μαγνησίας, αλλά και η προσφορά κάθε ιδιώτη είναι επίσης σημαντική! Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.


Η καμπάνια μας αρχίζει με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαίων από μαγαζιά εστίασης, ξενοδοχεία, αλλά και ιδιώτες. Η εταιρία συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της re-VO (της κυρίας Ιωάννας Κων.Παντζουρέλη) θα αναλάβει να περισυλλέγει από τα συνεργαζόμενα μαγαζιά εστίασης, αλλά και από τους ιδιώτες που θέλουν να συμβάλουν στον σκοπό μας, τα χρησιμοποιημένα λάδια. Για κάθε 50 λίτρα λαδιού θα προσφέρεται στο Ίδρυμά μας το ποσό των 10€. Κατα αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανακύκλωση των βλαβερών αυτών ουσιών ,αλλά και η ενίσχυση του Ιδρύματος από την ίδια την κοινωνία του Βόλου, η οποία είναι τόσο σημαντική στην δραματική περίοδο κρίσης που βιώνουμε. Επίσης με τέτοιες δράσεις δίνεται το ερέθισμα στα φιλοξενούμενα παιδιά, ούτως ώστε να αποκτήσουν μία σωστή περιβαλλοντική συνείδηση.

Ελπίζουμε στην ανταπόκριση των συμπολιτών μας για να συμβάλλουμε και εμείς με έναν δημιουργικό τρόπο στην καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στην επιβίωση ενός Ιδρύματος το οποίο προσφέρει στην κοινωνία του Βόλου για πάνω από 100 χρόνια.

Οι αυθόρμητες δράσεις Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης είναι σημαντικές για την στήριξη και επιβίωση του Ορφανοτροφείου Βόλου. Ευχόμαστε να αυξηθούν και να παγιωθούν άμεσα.

-Κατέβασε το φυλλάδιο της δράσης (1)

-Κατέβασε το φυλλάδιο της δράσης (2)

 
 
 
site created and hosted by